Usluge PULSOC bezbednosno operativnog centra

PULSOC bezbednosno operativni centar pruža širok spektar usluga i obezbeđuje vašoj organizaciji odbranu od različitih vrsta upada u svakom trenutku.

Naša ekspertiza i sertifikacija

Zaštite svoj biznis

Konstantna podrška i nadzor

Kako su digitalizacija i napredak tehnologije stvorili prostor za razvoj cyber kriminala, a napadi vremenom postali sofisticiraniji, ključna tačka zaštite Vašeg poslovanja jeste pravovremeno otkrivanje sumnjivih aktivnosti i adekvatna
reakcija na njih.

Monitoring i detekcija

Monitoring i detekcija vam pružaju kontrolu nad događajima i saobraćajem u svom sistemu 24/7, 365 dana u godini. Napredna cybersecurity rešenja unutar našeg centra pružaju pogled na celokupnu IT infrastrukturu vaše organizacije u realnom vremenu i prate ponašanje mreže uz pomoć veštačke inteligencije.

Naši stručnjaci analiziraju svaku anomaliju uočenu u sistemu, kako bi se potencijalna opasnost zaustavila i otklonila u najkraćem mogućem roku. Uspostavljanjem veza između pojedinih događaja, moguće je detektovati mnogobrojne pokušaje napada na sistem i pravovremeno reagovati na njih.

 • Pogled na celokupnu IT infrastrukturu organizacije u realnom vremenu
 • 24/7, 365 dana u godini nadzor događaja u sistemu
 • Praćenje ponašanja mreže pomoću veštačke inteligencije
 • Alarmiranje prilikom uočenih sumnjivih aktivnosti
 • Korelacija događaja

Odgovor na incidente

Svaki bezbednosni incident je potrebno shvatiti ozbiljno, pre svega zato što vreme igra ključnu ulogu u odbrani od napada. Tim PULSOC stručnjaka je u svakom trenutku spreman da pronađe uzrok problema i ukloni ga, što minimizuje štetu vašoj organizaciji od strane hakera.

Nakon što se utvrdi problem i obezbedi sistem, pružamo vam mogućnost rekonstrukcije izvršenog upada, kako bismo odstranili iskorišćene ranjivosti i ustanovili da li su vaši podaci kompromitovani. Na taj način se sprečava dalji prodor napadača u sistem, kao i dodatni gubitak ili oštećenje važnih podataka.

 • Detaljna analiza i prioritizacija incidenata
 • Utvrđivanje potencijalnih lažnih uzbuna
 • Preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u skladu sa SLA
 • Obaveštavanje klijenta o nastalom problemu
 • Odstranjivanje ranjivosti kako bi se sprečili budući napadi

Lov na pretnje (Threat Hunting)

Sofisticirani napadi su često dizajnirani tako da zaobiđu programe koji vrše automatsku detekciju anomalija u radu sistema. Iako je moguće softverski uočiti veliki broj pretnji, uvek je potrebno dublje analizirati naizgled regularno ponašanje mreže i uređaja, kako bi se minimizovalo vreme proteklo od upada do otkrivanja napada.

Ekspertiza naših stručnjaka predstavlja značajnu dopunu cybersecurity rešenjima u pronalaženju prikrivenih pretnji, pri čemu svoje bogato iskustvo i znanje kombinuju sa više izvora informacija koje pristižu iz Vašeg sistema. PULSOC tim vam pruža mogućnost aktivnog traženja pretnji, kako bi se zaustavile i uklonile pre nego što uopšte budu uočene.

 • Analiza naizgled regularne aktivnosti sistema
 • Otkrivanje i aktivno traženje pretnji koje zaobilaze automatsku detekciju
 • Kombinovanje više izvora informacija kako bi se stvorila potpuna slika

Virtual CISO

Naš tim u sklopu ove usluge radi na svim bezbednosnim procedurama koje su neophodne za zaštitu važnih informacija i reputaciju svojih klijenata. Ispitivanje i analiza bezbednosti postojećeg sistema, provera usklađenosti sa regulativama, pronalaženje i odstranjivanje ranjivosti, odabir odgovarajućih bezbednosnih rešenja, kao i pažljivo planiranje odgovora na potencijalne incidente su samo neke od odgovornosti koje možete da nam poverite kao svom partneru.

PULSOC tim je na taj način zadužen za kompletnu organizaciju vaše bezbednosne infrastrukture, uzimajući u obzir poslovne ciljeve i budžet svojih klijenata.

 • Organizacija bezbednosne infrastrukture u skladu sa vašim poslovnim ciljevima i budžetom
 • Upravljanje bezbednosnim procedurama
 • Podsticanje odgovarajućih praksi za bezbedno poslovanje
 • Ispitivanje i analiza informacionih sistema klijenata
 • Planiranje odgovora na potencijalne incidente
 • Usmeravanje i savetovanje u oblasti informacione bezbednosti
 • Provera usklađenosti sa regulativama
 • Pronalaženje i odstranjivanje ranjivosti sistema
 • Pronalaženje i nabavka bezbednosnih rešenja u skladu sa vašim ciljevima i budžetom

Upravljanje ranjivostima (Vulnerability Management)

Bezbednosne ranjivosti predstavljaju slabe tačke sistema koje hakeri mogu da iskoriste za vršenje eksploatacije resursa. Što više ranjivosti sistem sadrži, to je on podložniji upadima, koji mogu biti veoma pogubni po organizaciju i njene podatke.

Napredni alati i tehnologije kojima PULSOC tim rukuje vrše identifikaciju sistema i njegovu proveru na ranjivosti, što našim inženjerima omogućava da svojim klijentima pruže adekvatnu pomoć pri njihovom uklanjanju. Na taj način se znatno umanjuju rizici po vaše poslovanje i minimizuju mogućnosti da napadači dobiju pristup vašem sistemu.

Testiranje bezbednosti sistema

Testiranje bezbednosti sistema (Penetration Testing) predstavlja proces simulacije napada i eksploatacije ranjivosti od strane hakera.

Ciljevi ove usluge jesu identifikacija ranjivosti koje mogu biti zloupotrebljene, provera usklađenosti sa regulativama i otpornosti sistema na pokušaje upada, kao i utvrđivanje sposobnosti organizacije da odgovori na incidente i nivoa svesti zaposlenih o bezbednosnim rizicima.

Oponašanjem procesa hakerskih napada, koji podrazumevaju prikupljanje informacija o sistemu, pronalaženje slabih tačaka i korišćenje širokog spektra tehnologija za izvršenje upada, PULSOC tim eksperata nudi mogućnost naprednog testiranja bezbednosti Vaše organizacije u različitim aspektima. Ovakva procena pruža najverodostojnije rezultate o nivou zaštite Vašeg sistema.

Podrška za Vaš tim

Obuka vaših zaposlenih

Cybersecurity awareness program

Iako je neophodno zaštititi svoje informacione sisteme adekvatnim bezbednosnim rešenjima, ponašanje svakog zaposlenog u organizaciji igra ključnu ulogu u odbrani od malicioznih aktera. Istraživanja su pokazala da je najveći procenat ostvarivanja neautorizovanog pristupa izazvan ljudskom greškom i nepoznavanjem pretnji koje su svuda prisutne, a ponekad i teške za uočavanje. Security Awareness trening podrazumeva obuku zaposlenih u oblasti informacione bezbednosti čime se direktno utiče na povećanje nivoa bezbednosti organizacije. Trening obuhvata metode kojima se služe zlonamerni pojedinci i organizacije kako bi iskoristili neznanje korisnika kao i načine na koje je potrebno reagovati u takvim situacijama. Korisnicima je moguć pristup platformi putem interneta 24/7 sa bilo koje lokacije. Pored toga, platforma poseduje mogućnost jednostavnog kreiranja Phishing napada.